Witaj w Podróży w Google play i App Store

Szukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj

» Wyszukiwanie zaawansowaneSzukaj


Szukaj

Szukaj

Nie masz pomysłu na wczasy?

Kalendarium

Kiedy przysługuje nam prawo do rezygnacji z wycieczki i zwrotu pieniędzy?

 

Bywają sytuacje losowe, w których jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z wakacyjnych planów. Nagła choroba, wypadek czy śmierć bliskiej osoby to jedne z przyczyn natychmiastowego anulowania wyjazdu. Aby uniknąć konieczności ponoszenia kosztów związanych z odwołaniem wczasów, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.


Żródło zdjęcia : Shutterstock


Choć są wczasowicze, którzy chętnie korzystają z opcji wyjazdów last minute, wiele osób układa swoje plany wakacyjne z dużym wyprzedzeniem, a na ich realizację czeka czasem nawet kilka miesięcy. Nie wszystko jednak można przewidzieć, a nagłe wypadki doprowadzają nie tylko do zmiany planów, ale narażają też na spore koszty z tym związane. Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej. Dzięki temu możliwe staje się odzyskanie wydatków poniesionych w związku z planowanym wyjazdem. Taka polisa działa również w sytuacji, gdy trwający już wyjazd z nieoczekiwanych powodów musi być przerwany. Warto również wiedzieć, jakie mamy prawa wówczas, gdy to biuro odwoła wyjazd.


Rezygnacja z imprezy przez klienta i organizatora w świetle przepisów


Nadrzędnym dokumentem regulującym prawa klienta korzystającego z oferty biura podróży jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 994 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nią, jeśli biuro odwoła planowany wyjazd, zobowiązane jest zaproponować klientowi alternatywną imprezę lub, gdy klient nie wyrazi zgody na taką zmianę — bezzwłocznie zwrócić mu poniesione koszty. W żadnym wypadku organizator imprezy nie może żądać od nabywcy zapłaty kary umownej (Art. 14, pkt. 5, ppkt. 1,2). Ponadto organizator zobowiązany jest poinformować klienta o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (Art. 13, pkt. 1, ppkt. 2).

W sytuacji, gdy klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej, organizator może żądać od niego zwrotu jedynie faktycznie poniesionych kosztów. Niezgodne z prawem są klauzule zakładające konieczność zapłaty całej ceny lub odgórnie określonej części. W tym zakresie klientów chroni Kodeks Cywilny. W Art. 385 pkt. 12 czytamy, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów po potrąceniu wydatków organizatora, np. za rezerwację biletów lub hotelu.
Aby uchronić się przed koniecznością ponoszenia kosztów związanych z rezygnacją z imprezy, dobrze jest skorzystać ze stosownego ubezpieczenia.

Co daje ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej?

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć najczęściej w dwóch wariantach: z sumą ubezpieczenia pokrywającą 100% poniesionych kosztów lub z tzw. udziałem własnym. Oznacza to, że zarówno klient, jak i towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmują na siebie ryzyko wystąpienia zdarzenia. Przykładowo w Signal Iduna udział towarzystwa może wynieść zarówno 100%, jak i 80%. W przypadku wyboru drugiego wariantu klient otrzyma 80% poniesionych kosztów imprezy, z której zmuszony był zrezygnować. Oczywiście nie każda rezygnacja jest objęta ubezpieczeniem. Sytuacje, w jakich zostanie wypłacona suma ubezpieczenia, obejmują między innymi:
•    nieszczęśliwy wypadek,
•    nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
•    udokumentowaną kradzież dokumentów niezbędnych w podróży,
•    wypowiedzenie ubezpieczonemu umowy o pracę na czas nieokreślony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
•    otrzymanie pracy przez ubezpieczonego będącego osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
•    otrzymanie wezwania do obowiązkowego stawiennictwa w sądzie.

Zawsze istnieje ewentualność, że podczas wakacji zdarzą się jakieś nieprzewidziane sytuacje losowe, z powodu, których będziemy zmuszeni do rezygnacji lub przerwania wyjazdu. Nieraz zaskoczyć nas może także biuro podróży, które nagle odwoła wyjazd. Warto zawczasu poznać swoje prawa, jako konsumenta korzystającego z usług biura podróży, jak również posiadać dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia.

Artykuł partnera

Komentujesz: Kiedy przysługuje nam prawo do rezygnacji z wycieczki i zwrotu pieniędzy?

Wpisz komentarz

Zamknij to okno
Tylko zalogowani użytkownicy mogą wystawiać komentarze

Wasza ocena:


Wyślij link do znajomego!

Zamknij to okno
Prześlij poniższy link do znajomego najwygodniejszą dla Ciebie formą :


Wasze komentarze

Skomentuj


    Jeszcze nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Zgłoś nadużycie

Najbliższe wydarzenia